Fundargerð 4-2018

Fundargerð stjórnar Heyrnarhjálpar 28. maí 2018

Á fundinum voru: Hjörtur, Ingólfur, Kolbrún, Kristín, Sigrún, Stefán og Sturla.

Fundargerð síðasta fundar samþykkt með undirritun.

Nýtt prókúruumboð undirritað af stjórnarmönnum.

Þetta helst um ráðstefnuna um mánaðarmótin ágúst-september

 • Stefán lagði fram tillögu að skemmti- og fræðsluferð og samþykkt að hann vinni áfram með það og leiti eftir samstarfsaðilum vegna fararstjórnar og fólksflutninga.
 • Stefnt er að því að fá ráðherra heilbrigðismála til að ávarpa ráðstefnuna.
 • Guðjón Brjánsson verður með erindi um aðstæður á Íslandi í dag og í sögulegu samhengi.
 • Þemadagur verður á föstudeginum.
 • Aðalfundur verður á laugardeginum.
 • Dagskrá fyrir maka verður skipulögð á laugardeginum.
 • Félagið greiðir fyrir hótelherbergi fyrir stjórn og framkvæmdastjóra í 3 nætur og eru herbergin 2ja manna. Þegar nær dregur þá skýrist með fjölda þ.e. hverjir verða með maka.
 • Dagskrá ráðstefnunnar verður send um leið og hún liggur fyrir í endanlegu formi.

Útgáfa blaðsins er fyrirhuguð og ritstjóri verður Helgi Hólm og hefur hann nú þegar lagt fram nokkuð margar tillögur um innihald og efnistök.  Á fundinum kom fram að sérstök áherslu skuli leggja á viðtöl við skjólstæðinga og einnig greinaskrif sérfræðinga t.d. lækna auk annars efnis.

Undir liðnum önnur mál – þetta helst:

 • Bókaður er tími hjá heilbrigðisráðherra Svandísi Svavarsdóttur þann 13. Júní til að ræða baráttumál félagsins og hennar aðkomu að ráðstefnunni í haust.
 • Kristján Sverrisson hjá Heyrnar- og talmeinastöðinni bað um þátttöku í könnun sem hann er með og var það erindi afgreitt á jákvæðan hátt.
 • Rætt um hvernig heyrnartæki falla að almennum vátryggingum eins og fjölskyldutryggingum og ákveðið að félagið sendi erindi til tryggingarfélaganna þar sem óskað er eftir skýringum og að skilmálar þeirra kveði sérstaklega á um heyrnartæki eins og gert er um marga aðra hluti svo sem myndavélar og þess háttar græjur.

Fundi slitið með töku myndar af stjórn fyrir heimasíðuna.

Reykjavík 29. maí 2018 – Sturla Þengilsson

Fundargerð 3. 2018

Stjórnarfundur Heyrnarhjálpar- félags heyrnarskertra á Íslandi nr. 3-2018 var haldinn þann 23. apríl að Langholtsvegi 111 Reykjavík kl. 17.15

Mættir; Hjörtur Jónsson formaður Heyrnarhjálpar (HJ)  Kolbrún Stefánsdóttir framkvæmdarstjóri (KS) Kristín M. Bjarnadóttir (KMB) Ingólfur Már Magnússon(IMM ) Sigrún Magnúsdóttir (SM) Margrét Friðþjófsdóttir (MF) Stefán Benediktsson (SB) og Sturla Þengilsson (SÞ)

Dagskrá:

Formaður setur fundinn á táknmáli og bauð nýja stjórnarmenn velkomna.,

 1. Fundargerðir nr. 1-2018 og 2-2018 undirritaðar.
 2. Stjórnarmenn kynntu sig og síðar var kosið í embætti. Ingólfur Már var tilnefndur í varaformannsembættið og Sturla Þengilsson í ritarann. Margrét verður áfram gjaldkeri.
 3. Formaður kynnti félagið bæði sögu þess og stofnun ásamt málefnum sem unnið hefur verið í og fyrir gegnum tíðina til dagsins í dag, bæði innanlands sem utan.
 4. Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu reikninga en ársreikningar voru lagðir fram og yfirfarnir á aðalfundi félagsins 21. mars sl. Í sjóði er nú 9 milljónir og von á 2.8 milljónum í styrk frá ÖBI
 5. Önnur mál.
  Rætt var um ársfund og þemadaga NHS sem haldnir verða hér á landi 31/8 og 1/9 á Hótel Selfossi.
  Stofnuð var sérstök nefnd til að vinna að framkvæmd fundarins og voru eftirtaldir kjörnir í hana.
  Hjörtur formaður, Kolbrún framkvæmdastjóri, Sigrún Magnúsdóttir og Stefán Benediktsson.
  Nefndin mun stefna á að funda í næstu viku.
  Næsti fundur er áætlaður mánudaginn 28/5 á okkar hefðbundna tíma 17,15

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið 18,45
Fundargerð ritar Kolbrún Stefánsdóttir

 

 

 

 

 

Lokun skrifstofu

 

 


Skrifstofa Heyrnarhjálpar verður lokuð vikuna  frá 5-9 nóv vegna fræðsluferða um Austurland.
Síminn alltaf opinn

8666444

 

Reykingar geta valdið heyrnartapi

Samkvæmt rannsókn frá University of Manchester Research kemur í ljós að þeir sem reykja eru 15% líklegri til að fá heyrnarskerðingu en þeir sem reykja ekki.
Því meira sem reykt er þess meiri áhætta.
Óbeinar reikningar geta  einnig valdið skertri heyrn.
Þetta kemur fram í Din Hörsel sem er gefið út af HLF ( Hörselshemmedes Landsforbund) í Noregi.

Heimild Hörelsen
Photo Colorb

Við leitum sérfræðinga meðal fatlaðra barna og unglinga

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram að börn og unglingar eiga rétt á að láta skoðun sína í ljós og segja hvað þeim finnst. Þess vegna ætlar umboðsmaður barna að vera með sérfræðihópa fatlaðra barna og unglinga.
Þetta er gert til að umboðsmaður fái upplýsingar um það sem fötluðum börnum og unglingum finnst mikilvægt og til að fá ábendingar þeirra og tillögur um það sem má gera betur.
Við erum að leita eftir þátttakendum í sérfræðihópana, strákum á aldrinum 12 til 15 ára og stúlkum á aldrinum 15 til 18 ára.

Ef þú hefur áhuga á að taka þátt eða ef þú vilt fá frekari upplýsingar um verkefnið hafðu þá samband við Hrafnhildi Snæfríðar- og Gunnarsdóttur, verkefnastjóra, í síma 525-4176 / 694-3264 eða sendu vefpóst á hsg@hi.is.
Einnig er hægt að hafa samband við umboðsmann barna í síma 800-5999 (gjaldfrjálst númer) eða með tölvupósti a ub@barn.is.

 

Áskorun ÖBI á Alþingi Íslendinga


Stjórn Öryrkjabandalags Íslands samþykkir að ganga til aðgerða til að fá  „krónu á móti krónu“ skerðinguna afnumda og ná aftur fjármunum sem teknir hafa verið af fólki vegna hennar.

Stjórn Öryrkjabandalags Íslands samþykkti samhljóða á stjórnarfundi í gær 11. september að fela lögmanni sínum að hefja innheimtuaðgerðir gegn Tryggingastofnun ríkisins/íslenska ríkinu, vegna bótaflokksins sérstök framfærsluuppbót. Í þessu felst að lögmanni ÖBÍ er heimilt að beita þeim innheimtuaðgerðum  sem nauðsynlegar eru til árangurs, þ.m.t. að höfða mál fyrir dómstólum ef þörf krefur.

Haustið 2008 setti þáverandi félagsmálaráðherra reglugerð um nýjan bótaflokk, sérstaka framfærsluuppbót, sem festur var í lög frá Alþingi árið 2009. Uppbótin náði frá upphafi jafnt til örorkulífeyrisþega og ellilífeyrisþega. Uppbótin skerðist um „krónu á móti krónu“ sem gerir það að verkum að aðrar tekjur lífeyrisþegans gagnast honum ekki sem viðbót. Með lögum frá Alþingi sem tóku gildi 1. janúar 2017 var þessi bótaflokkur felldur niður hjá ellilífeyrisþegum og upphæð hans færð inn í bótaflokk sem heitir ellilífeyrir. Með því var „krónu á móti krónu“ skerðingin afnumin hjá ellilífeyrisþegum. Örorkulífeyrisþegar voru aftur á móti skildir eftir og fengu ekki þá ívilnun sem fólst í lögunum.

„Króna á móti krónu“ skerðingin var upphaflega eins hjá báðum hópum. Við setningu laganna sem tóku gildi 1. janúar 2017, var ekki rökstutt hvers vegna löggjafinn taldi málefnalegt og sanngjarnt að öryrkjar fengju ekki þá réttarbót sem fólst í lögunum. Við setningu laganna var ekki byggt á því að aldraðir væru verr settir en öryrkjar né aðrar málefnalegar ástæður settar fram sem réttlættu að skerða áfram bætur örorkulífeyrisþega. Í rökstuðningi við frumvarpið sem varð að lögum sagði meðal annars að ætlunin væri að styrkja möguleika ellilífeyrisþega til þess að auka tekjur sínar. Engin rök voru færð fyrir því að neita örorkulífeyrisþegum um sömu tækifæri.

Í þessu er fólgin mismunun. Frá 1. janúar 2017 hafa örorkulífeyrisþegar orðið af umtalsverðum fjármunum þegar litið er til sambærilegra hópa. Hjá mörgum þeirra getur skerðingin numið um 60.000 kr. á mánuði eða meira.

Hér er hallað á verulega stóran hóp en upp undir sjö þúsund einstaklingar eru skertir um „krónu á móti krónu“ vegna atvinnutekna, lífeyrissjóðstekna eða fjármagnstekna.

Ætla má að ríkissjóður taki með þessum hætti til sín tæplega fjóra milljarða króna á ári úr vösum öryrkja. Stjórn ÖBÍ minnir á að allt launafólk er skyldugt til að borga í lífeyrissjóð. Því má spyrja hvort hér sé um að ræða beina eignaupptöku í mörgum tilvikum.

Ef til dómsmáls kemur mun reyna á Stjórnarskrá Íslands og alþjóðasáttmála sem Ísland er aðili að, meðal annars samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Áhugavert verður að sjá hvort dómstólar veita samningnum það vægi sem honum er ætlað að hafa sem grunnur að réttindum fatlaðs fólks.

Stjórn Öryrkjabandalags Íslands skorar á Alþingi að bregðast strax við og setja sérstaka framfærsluuppbót inn í bótaflokkinn tekjutryggingu og leiðrétta þá mismunun sem örorkulífeyrisþegar hafa orðið fyrir frá 1. janúar 2017.

Það yrði mikilvægt skref stjórnvalda til að sýna almenningi í landinu að þau vilji vinna að því að útrýma fátækt í samfélaginu. Slík viðleitni yrði jákvæð fyrir lífskjarabaráttu fjölda fólks og til þess fallið að leggja grunn að trausti.

Ekkert um okkur án okkar!

Stjórn Öryrkjabandalags Íslands

 

Halló Selfoss


Norræn ráðstefna 30 ágúst til 2. sept.

Nú er framundan Norrænir þemadagar og aðalfundur hjá NHS, Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté.

Ráðstefnan fer fram á Hótel Selfoss og er öll þjónusta sótt þangað.

Við vonum að veðrið verði þátttakendum ásættanlegt og jafnvel meira en það, þrátt fyrir hraklega veðurspá.

Við munum byrja á að kynnast sögu staðarins og því sem þar er markvert að sjá og verður kynningarferð farin með leiðsögumanni og sér Guðmundur Tyrfingsson ehf um þá ferð eins og aðra flutninga til og frá.

Síðan verður ráðstefnudagur á föstudaginn og aðalfundur á laugardag.
Ráðstefnan er lokuð nema fyrir þátttakendur innan systursamtakanna og sérstaka gesti.

Viltu þú vera með okkur í liði

Nú eru margir farnir að æfa sig fyrir Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka sem haldið verður í Reykjavík 18. ágúst.

Þeir sem vilja hlaupa til að vekja athygli á starfsemi Heyrnarhjálpar geta farið inn á Hlaupastyrkur.is og skráð sig þar.

Einnig er hægt að styrkja þá sem þegar hafa skráð sig til leiks.

Unnar Sigurðsson sem hleypur fyrir okkur er með skráningarnúmer #3774

Endilega takið þátt með einhverjum hætti og við erum þakklát fyrir stuðning og hvatningu.

Frændur okkar Færeyingar

Langar þig til Færeyja?

Ég er 28 ára gamall Færeyingur og er með vöðvarýrnun og þess vegna í hjólastól.

Ég syng með æskulýðskór sem heitir X-perimenter og er að fara halda tónleika í Reykjavík 17. – 20. ágúst.

Er einhver sem vill leigja mér íbúð eða hafa íbúðaskifti við mig þessa daga, í um það bil eina viku.

 

Ég bý sjálfur í glænýrri 80 fm íbúð fyrir fatlaða í Torshavn, með öllum hentugleikum svo sem lyftu, sjúkrarúmi, interneti, sjónvarpi, tölvu o.fl. Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi, stórt wc með lyftu.

Íbúðin er í Torshavn og er vel staðsett, með fallegu útsýni.

Ef þörf er á auka hjálpartækjum, er hægt að setja sig í samband við Hjálpartólamiðstøðina hér í Færeyjum.

 

Bestu kveðjur,

Róar Terjason Hansen

Email: roar554@hotmail.com

Sími: +298 223704

Lokun skrifstofu


Skrifstofa Heyrnarhjálpar verður lokuð vegna sumarleyfis starfsmanns frá 1. júní til 2 júlí.

Ef erindið er brýnt þá vinsamlegast hringið í síma 8666444

Njótið sumarsins kæru félagsmenn og velunnarar sem og aðrir sem heimsækja síðuna okkar.

Með sumarkveðju
Kolbrún