Áskorun ÖBI á Alþingi Íslendinga


Stjórn Öryrkjabandalags Íslands samþykkir að ganga til aðgerða til að fá  „krónu á móti krónu“ skerðinguna afnumda og ná aftur fjármunum sem teknir hafa verið af fólki vegna hennar.

Stjórn Öryrkjabandalags Íslands samþykkti samhljóða á stjórnarfundi í gær 11. september að fela lögmanni sínum að hefja innheimtuaðgerðir gegn Tryggingastofnun ríkisins/íslenska ríkinu, vegna bótaflokksins sérstök framfærsluuppbót. Í þessu felst að lögmanni ÖBÍ er heimilt að beita þeim innheimtuaðgerðum  sem nauðsynlegar eru til árangurs, þ.m.t. að höfða mál fyrir dómstólum ef þörf krefur.

Haustið 2008 setti þáverandi félagsmálaráðherra reglugerð um nýjan bótaflokk, sérstaka framfærsluuppbót, sem festur var í lög frá Alþingi árið 2009. Uppbótin náði frá upphafi jafnt til örorkulífeyrisþega og ellilífeyrisþega. Uppbótin skerðist um „krónu á móti krónu“ sem gerir það að verkum að aðrar tekjur lífeyrisþegans gagnast honum ekki sem viðbót. Með lögum frá Alþingi sem tóku gildi 1. janúar 2017 var þessi bótaflokkur felldur niður hjá ellilífeyrisþegum og upphæð hans færð inn í bótaflokk sem heitir ellilífeyrir. Með því var „krónu á móti krónu“ skerðingin afnumin hjá ellilífeyrisþegum. Örorkulífeyrisþegar voru aftur á móti skildir eftir og fengu ekki þá ívilnun sem fólst í lögunum.

„Króna á móti krónu“ skerðingin var upphaflega eins hjá báðum hópum. Við setningu laganna sem tóku gildi 1. janúar 2017, var ekki rökstutt hvers vegna löggjafinn taldi málefnalegt og sanngjarnt að öryrkjar fengju ekki þá réttarbót sem fólst í lögunum. Við setningu laganna var ekki byggt á því að aldraðir væru verr settir en öryrkjar né aðrar málefnalegar ástæður settar fram sem réttlættu að skerða áfram bætur örorkulífeyrisþega. Í rökstuðningi við frumvarpið sem varð að lögum sagði meðal annars að ætlunin væri að styrkja möguleika ellilífeyrisþega til þess að auka tekjur sínar. Engin rök voru færð fyrir því að neita örorkulífeyrisþegum um sömu tækifæri.

Í þessu er fólgin mismunun. Frá 1. janúar 2017 hafa örorkulífeyrisþegar orðið af umtalsverðum fjármunum þegar litið er til sambærilegra hópa. Hjá mörgum þeirra getur skerðingin numið um 60.000 kr. á mánuði eða meira.

Hér er hallað á verulega stóran hóp en upp undir sjö þúsund einstaklingar eru skertir um „krónu á móti krónu“ vegna atvinnutekna, lífeyrissjóðstekna eða fjármagnstekna.

Ætla má að ríkissjóður taki með þessum hætti til sín tæplega fjóra milljarða króna á ári úr vösum öryrkja. Stjórn ÖBÍ minnir á að allt launafólk er skyldugt til að borga í lífeyrissjóð. Því má spyrja hvort hér sé um að ræða beina eignaupptöku í mörgum tilvikum.

Ef til dómsmáls kemur mun reyna á Stjórnarskrá Íslands og alþjóðasáttmála sem Ísland er aðili að, meðal annars samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Áhugavert verður að sjá hvort dómstólar veita samningnum það vægi sem honum er ætlað að hafa sem grunnur að réttindum fatlaðs fólks.

Stjórn Öryrkjabandalags Íslands skorar á Alþingi að bregðast strax við og setja sérstaka framfærsluuppbót inn í bótaflokkinn tekjutryggingu og leiðrétta þá mismunun sem örorkulífeyrisþegar hafa orðið fyrir frá 1. janúar 2017.

Það yrði mikilvægt skref stjórnvalda til að sýna almenningi í landinu að þau vilji vinna að því að útrýma fátækt í samfélaginu. Slík viðleitni yrði jákvæð fyrir lífskjarabaráttu fjölda fólks og til þess fallið að leggja grunn að trausti.

Ekkert um okkur án okkar!

Stjórn Öryrkjabandalags Íslands

 

Halló Selfoss


Norræn ráðstefna 30 ágúst til 2. sept.

Nú er framundan Norrænir þemadagar og aðalfundur hjá NHS, Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté.

Ráðstefnan fer fram á Hótel Selfoss og er öll þjónusta sótt þangað.

Við vonum að veðrið verði þátttakendum ásættanlegt og jafnvel meira en það, þrátt fyrir hraklega veðurspá.

Við munum byrja á að kynnast sögu staðarins og því sem þar er markvert að sjá og verður kynningarferð farin með leiðsögumanni og sér Guðmundur Tyrfingsson ehf um þá ferð eins og aðra flutninga til og frá.

Síðan verður ráðstefnudagur á föstudaginn og aðalfundur á laugardag.
Ráðstefnan er lokuð nema fyrir þátttakendur innan systursamtakanna og sérstaka gesti.

Viltu þú vera með okkur í liði

Nú eru margir farnir að æfa sig fyrir Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka sem haldið verður í Reykjavík 18. ágúst.

Þeir sem vilja hlaupa til að vekja athygli á starfsemi Heyrnarhjálpar geta farið inn á Hlaupastyrkur.is og skráð sig þar.

Einnig er hægt að styrkja þá sem þegar hafa skráð sig til leiks.

Unnar Sigurðsson sem hleypur fyrir okkur er með skráningarnúmer #3774

Endilega takið þátt með einhverjum hætti og við erum þakklát fyrir stuðning og hvatningu.

Frændur okkar Færeyingar

Langar þig til Færeyja?

Ég er 28 ára gamall Færeyingur og er með vöðvarýrnun og þess vegna í hjólastól.

Ég syng með æskulýðskór sem heitir X-perimenter og er að fara halda tónleika í Reykjavík 17. – 20. ágúst.

Er einhver sem vill leigja mér íbúð eða hafa íbúðaskifti við mig þessa daga, í um það bil eina viku.

 

Ég bý sjálfur í glænýrri 80 fm íbúð fyrir fatlaða í Torshavn, með öllum hentugleikum svo sem lyftu, sjúkrarúmi, interneti, sjónvarpi, tölvu o.fl. Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi, stórt wc með lyftu.

Íbúðin er í Torshavn og er vel staðsett, með fallegu útsýni.

Ef þörf er á auka hjálpartækjum, er hægt að setja sig í samband við Hjálpartólamiðstøðina hér í Færeyjum.

 

Bestu kveðjur,

Róar Terjason Hansen

Email: roar554@hotmail.com

Sími: +298 223704

Lokun skrifstofu


Skrifstofa Heyrnarhjálpar verður lokuð vegna sumarleyfis starfsmanns frá 1. júní til 2 júlí.

Ef erindið er brýnt þá vinsamlegast hringið í síma 8666444

Njótið sumarsins kæru félagsmenn og velunnarar sem og aðrir sem heimsækja síðuna okkar.

Með sumarkveðju
Kolbrún

Fundargerð 2-2018

Stjórnarfundur Heyrnarhjálpar- félags heyrnarskertra á Íslandi árið 2018 nr. 2-2018 var haldinn þann 28. febrúar að Langholtsvegi 111 Reykjavík kl. 17.15

Mættir; Hjörtur Jónsson formaður Heyrnarhjálpar (HJ)  Kolbrún Stefánsdóttir framkvæmdarstjóri Heyrnarhjálpar (KS) og Kristín M. Bjarnadóttir (KMB)

Dagskrá :

Formaður setur fundinn á táknmáli

 1. Fundargerðir nr. 1-2018 samþykkt en fer síðar fyrir aðra nefndarmenn til undirritunar.
 2. Ársreikningar 2018 KS fór yfir reikningana og farið var ofan í þær færslur sem voru eitthvað hærri en venjulega og gefnar skýringar á þeim.
  Þar sem minnihluti stjórnar var mættur – tveir af fimm – þá teljast reikningarnir ekki samþykktir af stjórn. Það var samþykkt að ef aðrir stjórnarmenn ( sem hafa ekki gert athugasemdir fram til þessa ) gætu komið við á skrifstofu félagsins og áritað drög þá myndi það teljast sem löglegt samþykki.
  Þá fyrst væri hægt að fara með reikninga í prentun og síðan þyrftu aðilar að skrifa á reikninga sem þarf að láta frá sér. Skoðunarmenn reikninga, Sigurjón og Tómas, hafa báðir samþykkt ársreikningana.
 3. Mál vegna aðalfundar. Tillaga að hafa félagsgjaldið óbreytt. Rætt um framboð ofl.
 4. Formaður greindi frá afhendingu styrks sem Velferðarráðuneytið veitt okkur nú nýverið en hann er níu milljónir króna.5. Samþykkt að umsókn Birtu Landsamtaka um styrk verði synjað eins og öðrum beiðnum sem ekki tengjast Heyrnarhjálp með beinum hætti.6. KS greindi frá tilboði frá fyrirtækinu Filmis um uppfærslu á heimasíðu en ákveðið var að hafna því.

  7. Önnur mál.
  Rætt um Stefnumótunarfund ÖBI og fulltrúa okkar á honum.
  Kolbrún kvaðst ætla að taka samfellt frí í júnímánuði og tvær vikur í apríl. (samþ. af formanni )
  Rætt var um undirbúning haustþings NHS en það verður hjá okkur og haldið á Selfossi 30/ 8 -1/9 nk.
  Spurning hvort einhver er tilbúinn að gefa kost á sér í undirbúningsnefnd með framkvæmdastjóra.

  Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl: 18:30

Fundargerð ritar KS í fjarveru ritara.

Stöndum saman. Þá vinnst sigur!

 

 

 

 

Nú minnir ÖBI á baráttudag verkalýðsins 1. maí.

Við stöndum saman í harðri kjarabaráttu: Baráttu fyrir hagsmunum og réttinum fatlaðs fólks.
Þessi barátta fer ekki bara fram á fundum eða fyrir einstaka félaga, heldur einnig úti í samfélaginu.

Við höfum séð að þátttaka og virkni félaga og fólks um allt samfélagið er mikil á samfélagsmiðlum. Sömuleiðis er fólk duglegt að mæta í fjölmiðla og miðla af reynslu sinni.

Við þurfum að stíga viðbótarskref núna 1. maí: Mæta í kröfugönguna!

Öryrkjabandalag Íslands stendur fyrir göngu niður Laugaveg (sem verkalýðsfélögin fara fyrir). Við höfum látið útbúa kröfuspjöld, forgönguborða og útvegað regnslár ef veðurguðir verða ekki í sínu besta skapi. Það er mikilvægt að við mætum sem flest. Allir sem vettlingi geta valdið verða að mæta. Við þurfum að vera sýnileg og við þurfum að taka pláss! 1. maí er okkar dagur rétt eins og annarra. Við skulum gera hann að okkar!

Það er í mörg horn að líta. Við verðum með skemmtilegan viðburð á Lækjartorgi þegar gangan fer þar hjá. Þar vantar alltaf fólk til að létta undir eða taka að sér einföld verkefni. Eins er með gönguna. Við leitum að sjálfboðaliðum til að bera forgönguborðann, kröfuspjöldin, og fyrst og fremst mæta! Mæta svo allir sjái hvað við erum sterk og öflug heild sem stendur sameinuð í okkar mikilvægu baráttu.

Við hittumst við Hlemm uppúr klukkan eitt. Gangan fer af stað klukkan hálftvö. Svo verðum við með viðburðinn á Lækjartorgi þegar gangan kemur þangað. Þeir sem ekki komast í gönguna mega endilega koma á torgið 😊

Hér er tengill á hvatningargrein á vef ÖBÍ. https://www.obi.is/is/utgafa/frettir/verum-synileg-tokum-plass

Hér er svo tengill á viðburð um kröfugönguna 1. maí: https://www.facebook.com/events/778273255710632/

Stöndum saman. Þá vinnst sigur!

 

Ingimar Karl Helgason, samskiptastjóri

Öryrkjabandalag Íslands

Sigtúni 42

105 Reykjavík

www.obi.is

Gsm. 659-3442

Netfang: ingimarkarl@obi.is

Lokun skrifstofu

Nú er 1. maí á þriðjudegi og því verður skrifstofa Heyrnarhjálpar lokuð þá.
Á mánudeginum 30. apríl verður lokað vegna sumarleyfis starfsmanns.
Síminn 8666444 verður auðvitað opinn nema rétt á meðan verið er að keppa í Öldungamótinu á Akureyri en það verður hringt til baka að loknum leik.

Með ósk um góða daga og gleðiríkt sumar.

Lokað vegna sumarleyfis

Skrifstofa Heyrnarhjálpar verður lokuð vegna sumarleyfis starfsmanns frá 9. apríl til 18. apríl.
Opnað aftur 23 apríl kl 9:00
Ef erindið er brýnt má hringja í síma 8666444

Hafið það gott á meðan
kveðja

Kolbrún

 

Fundargerð 1-2018

Fyrsti stjórnarfundur Heyrnarhjálpar- félags heyrnarskertra á Íslandi árið 2018 nr. 1-2018 var haldinn þann 9. Janúar að Langholtsvegi 111 Reykjavík kl. 17.15

Mættir; Hjörtur Jónsson formaður Heyrnarhjálpar (HJ)  Kolbrún Stefánsdóttir framkvæmdarstjóri Heyrnarhjálpar (KS) Ingólfur Már Magnússon (IMM)  Atli Ágústsson (AÁ) og Sigrún Magnúsdóttir (SM) Forföll boðuðu; Margrét Friðþjófsdóttir (MF) Þráinn Sveinbjörnsson (ÞS) og Kristín M. Bjarnadóttir (KMB)

Dagskrá :

1.Formaður setur fundinn á táknmáli ( Til hamingju með afmælið )

 1. Fundargerðir nr. 4-2017 og 5-2017 samþykktar og undirritaðar.
 2. KS lagði fram yfirlit yfir fjárhagsstöðuna og þar kom fram að við eigum níu milljónir á bankareikningum. Formaður(HJ) reifaði umsókn okkar til ráðuneytis velferðarmála og staðan er sú að svar er ekki komið en við vonumst eftir samningi til tveggja ára og helst eins og við sóttum um 11,5 en annars óbreyttum frá því fyrir 2. árum.
  Ráðuneytið stefnir á að klára umsóknir fyrir 21 feb.
 3. KS lagði fram uppgjör fyrir útgáfu Fréttablaðsins. Tap var á útgáfunni . Almenn ánægja var með blaðið og kom fram að þegar hefur verið rætt við Helga Hólm að ritstýra næsta blaði.
 4. Greint var frá að næsti formannafundur NHS verði í Kaupmannahöfn 13.3.2018.
  Gert er ráð fyrir að þar komi fram ákveðin tillaga um þema og tilhögun ráðstefnu og aðalfundar sem haldinn verður hér á landi 31 ágúst og 1. sept. 2018.
 5. Rætt var um dagsetningu fyrir aðalfund Heyrnarhjálpar og varð 21. mars kl 20,00 valinn. Þá var ákveðið að halda fund 28. febrúar til að undirrita reikninga en þá verður búið að senda þá út til skoðunar á tölvupósti. Þá var ákveðið að stefna á 15. mars fyrir stjórnarfund.

Kolbrún verður í fríi 15-17 janúar / 6-21 apríl og tekur eina viku í febrúar í frí.

Önnur mál

Rætt um stefnumótunarfund en ákveðið að leggja það fyrir nýja stjórn að loknum aðalfundi.
Einnig var ákveðið að gera c.a. 400 plaköt í A3 og A4 með hávaðastikunni og dreifa í alla skóla og hjá söluaðilum heyrnartækja og víðar.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið 18,30
Fundargerð: Sigrún Magnúsdóttir /Kolbrún Stefánsdóttir

 

Athugasemd frá IMM :
Samþykkt var að framkvæmdastjóri pantaði viðtal við nýjan ráðherra velferðarmála Ásmund Daða og helst líka heilbrigðisráðherra Svandísi Svavars.